Nápověda k používání aplikace prodloužené záruky Atmos

Tento návod slouží k seznámení s aplikací prodloužené záruky Atmos a krok za krokem vás provede celým procesem od registrace vašeho stroje až po prodloužení záruky na něj poskytnuté.

Důležité fáze procesu:

 1. Registrace stroje do systému
 2. Prvotní (záběhová) výměna oleje po prvních 50/100 provozních hodinách
 3. Nákup servisní sady
 4. Prodloužení záruky o rok – registrace servisní sady

1. Registrace stroje do systému

Ke každému stroji je již při výrobě přiřazen jedinečný QR/číselný kód. Tento kód odkazuje na tzv. servisní knihu. V servisní knize jsou zaznamenány všechny důležité údaje týkající se stroje. Do servisní knihy se následně skrze aplikaci zapisují i termíny týkající se prodloužené záruky. Důležitým datem, od kterého začíná běžet první rok prodloužené záruky, je datum registrace stroje do systému prodloužené záruky. Registrace může být provedena i samotným koncovým uživatelem a k tomuto účelu jsou k dispozici jednak seznam nezbytných úkonů, které je třeba pro bezpečné uvedení do provozu učinit, tak i video návod.

Postup:

 1.  Přihlaste se do aplikace jedním ze dvou způsobů, načtením QR kódu kompresoru nebo přes link https://qr.atmos-chrast.cz a zadáním číselného kódu, který je uveden pod QR kódem kompresoru.
 2.  Po přihlášení je třeba splnit legislativní požadavky a potvrdit souhlas s cookies (používána jsou pouze cookies nezbytná pro správné fungování software), GDPR a VOP.
 3.  Následují informace týkající se uživatele a místa instalace.
 4.  Posledním krokem je uvedení do samotné provozu, které se provádí potvrzením tzv. kontrolního listu, což je výše zmíněný seznam nezbytných úkonů.
 5.  Tím je proces registrace ukončen.

2. Výměna oleje po 50/100 provozních hodinách

Během prvních pár desítek hodin provozu dochází k tzv. záběhu stroje, kdy v oleji zůstávají kovové částice uvolněné během prvních hodin provozu. Tyto částice pak mohou působit jako abrazivo a zkracovat zbytečně životnost kompresoru. Z tohoto důvodu je potřeba po prvních 50/100 provozních hodinách olej vyměnit a zabránit tak opotřebení. Olej pro prvotní výměnu jste obdrželi spolu se strojem.

Postup:

 1. Přihlaste se do aplikace jedním ze dvou způsobů, načtením QR kódu kompresoru nebo přes link https://qr.atmos-chrast.cz a zadáním číselného kódu, který je uveden pod QR kódem kompresoru.
 2. Potvrďte proběhnutí výměny oleje. Na této stránce je také umístěno instruktážní video popisující postup výměny oleje.

3. Nákup servisní sady

Aby mohlo dojít k prodloužení záruční doby o další rok je požadováno vykonat záruční servisní zásah s použitím originální servisní sady a to v čase ještě před vypršením aktuálně platné záruční doby. Aplikace vám s časovým předstihem pošle upomínku na email, který jste zadali při registraci. Servisní sadu si můžete jednoduše objednat v systému prodloužené záruky.

Postup:

 1. Přihlaste se do aplikace jedním ze dvou způsobů, načtením QR kódu kompresoru nebo přes link https://qr.atmos-chrast.cz a zadáním číselného kódu, který je uveden pod QR kódem kompresoru.
 2. V servisní knize stroje je již uložena informace o nadcházejícím servisním úkonu a i informace o tom, která servisní sada odpovídá danému stroji a servisnímu úkonu. Budete proto rovnou přesměrováni na stránku, kde si servisní sadu můžete objednat nebo v případě, že jí již máte, můžete provést rovnou její registraci - spárování se strojem (viz kapitola 4. Prodloužení záruky o rok).
 3. Stiskněte tlačítko „Objednat servisní sadu“, zadejte fakturační údaje a adresu doručení.
 4. Vyberte způsob platby. V nabídce jsou možnosti platby kartou nebo platba zálohovou fakturou.
 5. Po doručení částky na účet Atmosu bude servisní sada okamžitě expedována na vámi zadanou adresu. O průběhu celého procesu budete průběžně informováni emailem. Sadu si též můžete objednat u některého z našich autorizovaných servisních partnerů.

4. Záruční servisní zásah - prodloužení záruky o rok - registrace servisní sady

Po vykonání záručního servisního úkonu je ještě zapotřebí zapsat tuto skutečnost do aplikace, která následně uloží informaci o proběhnutí servisního zásahu do servisní knihy stroje. Na základě toho dojde k automatickému prodloužení záruční doby o rok.

Postup:

 1. Přihlaste se do aplikace jedním ze dvou způsobů, načtením QR kódu kompresoru nebo přes link https://qr.atmos-chrast.cz a zadáním číselného kódu, který je uveden pod QR kódem kompresoru.
 2. Po přihlášení budete automaticky přesměrováni na stránku, kde si můžete provést buďto objednání servisní sady nebo pokud sadu již máte, provést její registraci.
 3. Pro registraci servisní sady stiskněte tlačítko „Registrace servisní sady“.
 4. Na výběr dostanete dvě možnosti, jak registrovat servisní sadu. Stiskem tlačítka „Skenovat QR kód“ budete mít možnost registrovat sadu naskenováním QR kódu. Pokud si do okénka vyplníte číselný kód uvedený pod QR kódem servisní sady a stisknete tlačítko „Pokračovat“ budete přesměrováni na stránku pro registraci servisní sady.
 5. Na stránce registrace servisní sady je uveden souhrn informací. Stiskem tlačítka „Registrovat“, dojte k registraci servisní sady, aplikace potvrdí úspěšné provedení servisního zásahu a dojde k prodloužení záruční doby o další rok.


Tento web používá pouze soubory cookies technicky nezbytné pro provoz webu.