Nápověda k používání aplikace prodloužené záruky Atmos

Tento návod slouží k seznámení s aplikací prodloužené záruky Atmos a krok za krokem vás provede celým procesem od registrace vašeho stroje až po prodloužení záruky na něj poskytnuté.

Důležité fáze procesu:

 1. Registrace stroje do záručního systému
 2. Uvedení stroje do provozu
 3. Záruční servisní prohlídka
 4. Prodloužení záruky, registrace servisní sady

1. Registrace stroje do záručního systému

Ke každému stroji je již při výrobě přiřazen jedinečný QR/číselný kód. Tento kód odkazuje na tzv. digitální servisní knihu. V servisní knize jsou zaznamenány všechny důležité údaje týkající se stroje. Do servisní knihy se následně skrze aplikaci zapisují i termíny týkající se prodloužené záruky. Důležitým datem, od kterého začíná běžet záruka, je datum uvedení stroje do provozu (UDP). Před UDP musí být stroj zaregistrován do záručního systému. Registraci provádí koncový uživatel online ve webové aplikaci.

Postup registrace:

 1.  Přihlaste se do aplikace jedním ze dvou způsobů, načtením QR kódu kompresoru nebo přes link https://qr.atmos-chrast.cz a zadáním číselného kódu, který je uveden pod QR kódem kompresoru.
 2.  Po přihlášení je třeba splnit legislativní požadavky a potvrdit souhlas s cookies (používána jsou pouze cookies nezbytná pro správné fungování software), GDPR.
 3.  Následují informace týkající se uživatele a místa instalace.
 4.  Tím je proces registrace ukončen.

2. Uvedení stroje do provozu

UDP musí být provedeno do 3 měsíců od expedice stroje z výrobního závodu. Pokud existují objektivní příčiny, které neumožňují provedení UDP v požadovaném časovém intervalu, je nezbytné kontaktovat výrobce a nastalou situaci s ním řešit. Na stroj, který nebyl v požadovaném časovém intervalu zaregistrován a následně uveden do provozu, nebude poskytnuta záruka. Provádět UDP mohou pouze autorizovaná servisní střediska nebo výrobce. Seznam autorizovaných servisních středisek je dostupný ve webové aplikaci po kliku na tlačítko „SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH STŘEDISEK“, které se zobrazí po provedení registrace. Vyberte si autorizované servisní středisko, doporučujeme to, které má provozovnu nejblíže místu instalace a objednejte si u něj UDP. Autorizované servisní středisko během UDP provede nejenom kontrolu stroje samotného, ale i posouzení jestli instalace a pracovní prostředí splňují požadavky výrobce a nic tedy nebrání provozování stroje. Úspěšné proběhnutí UDP potvrdí autorizované servisní středisko ve webové aplikaci a odstartuje tak záruční dobu v délce 12 měsíců nebo do dalšího nejbližšího předepsaného servisního intervalu. Podle toho, co nastane dříve.

Postup uvedení do provozu:

 1. Přihlaste se do aplikace jedním ze dvou způsobů, načtením QR kódu kompresoru nebo přes link https://qr.atmos-chrast.cz a zadáním číselného kódu, který je uveden pod QR kódem kompresoru.
 2. Vyberte si autorizované servisní středisko, doporučujeme to, které má provozovnu nejblíže místu instalace a objednejte si u něj UDP.
 3. Autorizované servisní středisko během UDP provede nejenom kontrolu stroje samotného, ale i posouzení jestli instalace a pracovní prostředí splňují požadavky výrobce a nic tedy nebrání provozování stroje.
 4. Úspěšné proběhnutí UDP potvrdí autorizované servisní středisko ve webové aplikaci a odstartuje tak záruční dobu v délce 12-ti měsíců nebo do dalšího nejbližšího předepsaného servisního intervalu. Podle toho, co nastane dříve.

3. Záruční servisní prohlídka

Aby mohlo dojít k prodloužení záruky na další období je požadováno vykonat záruční servisní prohlídku a to v čase ještě před vypršením aktuálně platné záruční doby. Oprávnění provádět záruční servisní prohlídky mají pouze autorizovaná servisní střediska. K provedení záruční prohlídky musí být použita předepsaná originální servisní sada.

Postup:

 1. Aplikace vám s časovým předstihem pošle upomínku na email, který jste zadali při registraci stroje.
 2. Objednejte si záruční servisní prohlídku u autorizovaného servisního střediska. Oslovit můžete buďto autorizované servisní středisko, které provedlo UDP nebo vyberte jiné ze seznamu ve webové aplikaci.
 3. Pokud se rozhodnete objednat záruční servisní prohlídku u jiného servisního střediska, přihlaste se do aplikace jedním ze dvou způsobů, načtením QR kódu kompresoru nebo přes link https://qr.atmos-chrast.cz a zadáním číselného kódu, který je uveden pod QR kódem kompresoru. Po stisku tlačítka „SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH STŘEDISEK“ bude zobrazen seznam autorizovaných servisních středisek. Vyberte si autorizované servisní středisko, doporučujeme to, které má provozovnu nejblíže místu instalace. Objednejte si záruční servisní prohlídku.

4. Prodloužení záruky, registrace servisní sady

Po vykonání záruční servisní prohlídky je nezbytné zaznamenat tuto skutečnost do elektronické servisní knihy stroje prostřednictvím webové aplikace. Autorizované servisní středisko musí provést registraci předepsané originální servisní sady a potvrdit korektní provedení záruční servisní prohlídky. O úspěšném provedení záruční servisní prohlídky a následném prodloužení záruční doby budete informováni emailem na adresu, kterou jste zadali při registraci stroje. Záruční doba se prodlužuje vždy na dobu 12-ti měsíců nebo do dalšího nejbližšího předepsaného servisního intervalu. Podle toho, co nastane dříve.Tento web používá pouze soubory cookies technicky nezbytné pro provoz webu.